Vuist tegen Disciminatie

Discriminatie komt helaas veel voor. Wij willen de kinderen die bij Dino Sport sporten bijbrengen dat discriminatie ‘not done’ is. Daarom hebben wij de cursus “Vuist tegen Discriminatie” gevolgd. We leerden om kinderen bewust te maken van discriminatie en de impact die dit heeft. We weten nu hoe we kinderen kunnen laten praten over discriminatie en wat de andere kant van discriminatie is: begrip voor elkaar hebben en elkaar respecteren.