Ik ben zeer tevreden over de kandidaat die aangeboden werd!

In schooljaar 2021-2022 heb ik samengewerkt met Dino Sport en via Dino Sport een vakleerkracht bewegingsonderwijs ingehuurd.

Ik ben zeer tevreden over de kandidaat die aangeboden werd, de kwaliteit van het werk en de ‘zakelijke’ kant van de inhuur.

De samenwerking was heel prettig. Er werd snel gereageerd op vragen en er werd goed meegedacht.