De lessen zijn didactisch en pedagogisch van hoge kwaliteit.

Inhoudelijk een goed programma, past goed binnen ons curriculum, de lessen zijn didactisch en pedagogisch van hoge kwaliteit. Docenten zijn betrokken, overleggen met de groepsleerkracht. Invallers indien nodig worden altijd door Dino Sport zelf geregeld.